Energia w XXI wieku

W XX i XXI wieku ilość energii, jaką zużywamy jest zdecydowanie większa od tej, której potrzebowaliśmy w poprzednich stuleciach. Zapotrzebowanie na nią wzrastało systematycznie, jednak w ostatnich dekadach nastąpiło znaczne przyspieszenie tej tendencji. Dawniej gospodarstwa domowe potrzebowały zdecydowanie mniej energii, niż potrzebują jej obecnie. Kiedyś nie mieliśmy przecież telewizorów, komputerów, a nawet sztucznego oświetlenia. Obecnie praktycznie w każdym domu znajdują się urządzenia na prąd albo na gaz.

www.eaf.bydgoszcz.pl

Do tego dochodzą jeszcze samochody i inne pojazdy mechaniczne. Nie możemy również zapominać o całej gospodarce, która do normalnego funkcjonowania potrzebuje zdecydowanie więcej energii, niż gospodarstwa domowe. Już dawno oczywiste stało się to, że potrzebujemy nowych źródeł energii. Nie możemy przecież w nieskończoność korzystać z gazu, ropy, węgla i drewna, ponieważ w końcu by ich zabrakło. Zapotrzebowanie na energię raczej nie będzie malało, a rozwijanie nowych sposobów pozyskiwania energii powinno być dla nas priorytetem.