Skąd najlepiej czerpać energię?

W dzisiejszych czasach wiele się mówi na temat optymalnych sposobów pozyskiwania energii. Wynika to z faktu, że ropa i gaz są coraz droższe, a ich zasoby powoli się wyczerpują.

Jeśli więc w porę nie znajdziemy dobrych alternatyw dla paliw kopalnych, to możemy mieć spory problem. Energię można czerpać z wielu różnych źródeł, takich jak chociażby: wiatr, pływy, biomasa czy też ciepło ziemi.

Niektóre źródła energii, które powszechnie uważa się za ekologiczne, nie są jednak takie do końca. Dobrym przykładem mogą być tutaj chociażby farmy wiatrowe, czyli popularne wiatraki, które znaleźć możemy również w Polsce.

Otóż mało ekologiczne jest ich wytwarzania, a i podczas eksploatacji pojawiają się pewne kłopoty – na przykład są one sporym zagrożeniem dla ptactwa. Nie wszędzie jest też sens budowania takich farm.

Oczywiście, sporo jeszcze minie czasu, zanim całkowicie zrezygnujemy z gazu, ropy i węgla. Wcześniej czy później będziemy jednak musieli to zrobić.

Szukajmy więc dla nich alternatyw.