Czym gaz CNG różni się od LPG?

CNG, czyli jeden z typów gazu ziemnego, od LPG różni się przede wszystkim swoim składem chemicznym i właściwościami, które z tego wynikają. Składnikiem CNG są cząsteczki metanu (węgiel oraz wodór).

Jako paliwo CNG jest bardzo wydajne i ma wysoką wartość energetyczną. Ze względu na swoje właściwości jest więc często wykorzystywany w systemach grzewczych jako paliwo, znajduje także zastosowanie w kuchenkach gazowych.

LPG pod względem chemicznym ma za to całkowicie inny skład. Jest to bowiem mieszanka propanu, propenu, butanu oraz butenu.

Warto tutaj wspomnieć o tym, iż skład LPG może różnić się w zależności od regionu jego wydobywania. Najczęściej gaz ten znajduje zastosowanie jako paliwo napędowe dla pojazdów.

Jego skład wpływa na późniejszą wartość energetyczną gazu. Np.

LPG, w którym znajduje się najwięcej butanu charakteryzuje się najwższą wydajnośćią, natomiast LPG, w którym przeważa propan ma najniższą wartość energetyczną. Skład LPG jest szczególnie istotny zimą, kiedy to najekonomiczniejszy okazuje się gaz z wysoką zawartością propanu.