Do czego służą pulsoksymetry?

Na niektórych oddziałach szpitalnych bardzo ważną funkcję pełnią pulsoksymetry. Pod tą tajemniczą nazwą kryją się urządzenia, które umożliwiają pomiar saturacji krwi. Saturacja określa poziom nasycenia krwi tlenem. Badanie za pomocą tego urządzenia jest całkowicie bezbolesne i bezinwazyjne. Pulsoksymetr najczęściej zakłada się na palec wskazujący. Zasada działania tego urządzenia polega na emisji promieniowania o zróżnicowanych długościach fali.

Promieniowanie to jest wychwytywane i pochłaniane przez krwinki czerwone. W jakich sytuacjach stosowane są pulsoksymetry? Sprzęt ten jest niezbędny w przypadku pacjentów ze stwierdzoną niewydolnością oddechową. Lekarze korzystają z tych urządzeń podczas monitorowania stanu pacjentów podczas tlenoterapii. Urządzenia te znajdują się również na niemalże każdym oddziale intensywnej terapii. W szczególności dotyczy to pacjentów w ciężkim stanie. Dzięki nim można w każdej chwili ocenić poziom saturacji oraz zapobiegać wszelkim odchyleniom od normy.