Platformy e-learningowe

Edukacja za pośrednictwem internetu ma się coraz lepiej i kto wie, w którą stronę pójdzie. Bardzo możliwe, że za jakiś czas nauka tą drogą będzie podstawą nowoczesnej oświaty, a to diametralnie zmieni sytuację na rynku usług edukacyjnych. Już teraz dynamicznie rozwijają się platformy oferujące e-learning. Mają one z reguły postać webowych aplikacji udostępnianych za pośrednictwem stron WWW. Po zalogowaniu się do aplikacji kursant uzyskuje dostęp do informacji, ćwiczeń, nagrań, materiałów szkoleniowych i wszystkiego, co jest niezbędne, aby pozyskać wiedzę na określony temat.

Tak właśnie działają niektóre ośrodki przyznające certyfikaty wiedzy. Wszystkie zajęcia są realizowane internetowo, czasami nawet na żywo w wirtualnych salach lekcyjnych. Po zaliczeniu wszystkich lekcji w ramach zajęć kursant podchodzi do fizycznego egzaminu w wyznaczonym miejscu, a jeśli go zda – otrzyma odpowiedni dyplom. Takie metody są wdrażane coraz częściej i zyskują pozytywne recenzje specjalistów. Będą doskonalone wraz z postępem technicznym i nowymi pomysłami programistów.