Rynek IT w Polsce

Choć Polska w zakresie nowych technologii oraz IT cały czas pozostaje w tyle za krajami Europy Zachodniej i Stanami Zjednoczonymi, prognozy ekspertów dotyczące rozwoju tych dziedzin w naszym kraju, są bardzo optymistyczne. Przez najbliższe trzy lata to właśnie Polska ma stać się liderem regionu, jeśli chodzi o inwestycje w technologię informacyjną.

Rozwijać się będę przede wszystkim takie aspekty IT jak technologie mobilne, outsourcing, cloud computing, a także systemy należące do klasy UC. Już dziś polski rynek IT jest trzeci co do wielkości w regionie – wyprzedzają nas tylko Turcja i Austria.

Obserwując jednak bardzo dynamiczny rozwój tej dziedziny, już wkrótce nasz kraj może stać się liderem. Ankieta przeprowadzona wśród menadżerów IT w polskich przedsiębiorstwach, wykazała bowiem, że firmy coraz chętniej korzystają z wirtualnych rozwiązań, a co za tym idzie inwestują w nie, coraz więcej pieniędzy.

Pozytywny jest również fakt, że większość biznesmenów uważa, że używanie rozwiązań IT jest bezpieczne – to z pewnością będzie czynnikiem ułatwiającym dalsze inwestowanie w nowe technologie.