Gaz LNG wykorzystywany jako paliwo

Gaz LNG, czyli gaz ziemny w skroplonym stanie skupienia, znajduje szerokie zastosowanie w transporcie, zwłaszcza w ciężkim transporcie drogowym. Jest paliwem bardzo ekologicznym i ekonomicznym, przez co cieszy się coraz większą popularnością i zainteresowaniem. LNG jako napęd jest stosowany przede wszystkim w dużych pojazdach, m. in. w samochodach ciężarowych czy też ciągnikach.

Najwięcej pojazdów tego typu, z napędem LNG, jeździ po drogach amerykańskich, jednak i na terenach europejskich można je coraz częściej spotkać. W Polsce komunikacja miejska dopiero zaczyna wdrażać napędy na LNG. Obecnie po polskich drogach jeździ kilkanaście autobusów zasilanych LNG, warto tutaj dodać, że były to pierwsze pojazdy tego typu, które wjechały na europejskie drogi. LNG jest jednak paliwem nie tylko dla pojazdów poruszających się po lądzie, ale znajduje także zastosowanie jako napęd w transporcie morskim. Statki napędzane gazem LNG są dużo bardziej ekologiczne i ekonomiczne w pracy niż statki z napędem innego typu.