Właściwości oraz zastosowanie gazu LNG

LNG to skroplony gaz ziemny (ang. Liquefied Natural Gas).

LNG powstaje poprzez zmniejszanie temperatury gazu ziemnego oraz przez jego oczyszczanie. W tym procesie zmniejsza się objętość gazu o blisko 600 razy.

Gaz ziemny w skroplonym stanie skupienia jest dużo łatwiejszy w transportowaniu oraz w przechowywaniu. Gaz LNG obecnie jest wykorzystywany w instalacjach, jednak największą popularnością cieszy się w transporcie.

Jest wykorzystywany zwłaszcza jako paliwo w tych środkach transportu, które mają podróżować na długich dystansach. Jest w tym względzie bardzo praktyczny, gdyż zajmuje małe objętościowo zbiorniki.

Jako paliwo gaz LNG jest też bardzo bezpieczny. W czystej formie nie jest ani wybuchowy ani też toksyczny czy żrący.

Należy jednak nadmienić, że jednym z głównych składników LNG jest metan. Ten pierwiastek, po wejściu w reakcję z powietrzem, może spowodować wybuch.

Istnieje zatem niebezpieczeństwo ekspolzji, dlatego należy pamiętać o właściwym przechowywaniu gazu LNG.