Wykorzystanie gazu ziemnego LNG

Jedną z głównych cech gazu ziemnego LNG jest jego bardzo niska temperatura. Właśnie ze względu na tę właściwość LNG często bywa wykorzystywany do chłodzenia maszyn oraz silników.

greenpeace.globalizacja.net.pl

Służy także do rozdzielania powietrza. Gaz LNG znajduje również szerokie zastosowanie w przemyśle rafineryjno-petrochemicznym a zwłaszcza w wykorzystywanych w nim różnego typu instalacjach.

Służy tam przede wszystkim do chłodzenia sprzętu wydobywczego i przetwarzającego. LNG stosuje się również w generatorach magnetogazodynamicznych do schładzania magnesów.

Gaz ziemny LNG bywa też coraz częściej wykorzystywany w procesie produkcji tlenu ze skroplonego powietrza. Najwięcej zakładów wykorzystujących w tym celu gaz LNG działa na terenie zachodniej Europy, głównie we Francji.

Gaz LNG jest również stosowany w zasilaniu ogniw paliwowych, które wytwarzają energię cieplną oraz prąd, nie jest to jednak metoda bardzo rozpowszechniona. Zakłady, które ją u siebie wdrażają również najczęściej występują we Francji.