Portale społecznościowe

Była już o nich mowa wcześniej, teraz pora przyjrzeć się im z bliska. Społeczności internetowe są w tej chwili mocniejsze niż kiedykolwiek.

Prawdziwy przełom w tym zakresie przyniosło pojawienie się serwisu Facebook, który diametralnie zmienił postrzeganie roli jaką może odegrać sieć. Okazało się nagle, że może ona być alternatywną przestrzenią dla stosunków towarzyskich, a także polem wymiany informacji pomiędzy kręgami znajomych.

Zaczęli dostrzegać to inni, stąd między innymi uruchomiono społecznościową platformę Google Plus, a w poszczególnych państwach powstały lokalne serwisy inspirowane niektórymi rozwiązaniami Facebooka (w Polsce sztandarowym projektem tego rodzaju była Nasza Klasa). W ramach takich portali można utrzymywać relacje z osobami, które znamy w świecie realnym i być może się z nimi spotykamy, ale również z tymi, które znaliśmy wiele lat temu, ale kontakt się urwał.

Jeśli można go odnowić przynajmniej drogą elektroniczną, robimy to. Takie miejsca jak Facebook mają też ogromny potencjał marketingowy.